V zvezi s katastrofalnimi poplavami, ki so v preteklih dneh prizadele celotno območje Občine Luče, vam sporočamo nekaj aktualnih informacij:

1. Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala sklep, o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij, obilnega deževja, ki je povzročil katastrofalne poplave od 1. 8. do 6. 8. 2023. Občina Luče bo začela s popisom škode na terenu za stavbe. Oškodovance bo v prihodnjih dneh obiskala občinska komisija za popis škode, ki si bo škodo ogledala, jo popisala in ocenila.

2. V torek 22.8.2023 bo od 9. do 13. ure na Občini Luče predstavnica Centra za socialno delo Mozirje, z namenom informiranja in sprejemanja vlog za izredno denarno socialno pomoč za tiste občane, ki so utrpeli škodo v poplavah.

3. Občani, ki potrebujete kakršno koli pomoč pri odpravljanju posledic poplav, nam to čim prej sporočite, da bomo lažje razporejali prostovoljce, ki se nam javljajo.

4. Če ima kdo materialno škodo na stvareh, ki so kulturna dediščina oz. bi lahko bila kulturna dediščina, obvestite Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje. Kontakt Matija Plevnik: 041-977-958.

5. Lastniki poškodovanih vozil morate vozila sami odjaviti na Upravni enoti Mozirje. To lahko storite preko elektronske pošte z izjavo in sporočilom na [email protected]. Za osebne dokumente pa se je potrebno osebno oglasiti na Upravni enoti Mozirje.

6. Odvoz smeti (mešani komunalni odpadki in embalaža) bo potekal po ustaljenem urniku, vendar samo po cestah, ki bodo omogočale prevoz s smetarskim vozilom. Vsi ostali lahko odpadke pripeljete na Hočevarjevo njivo v vrečkah, ločeno za mešane komunalne odpadke in embalažo.

7. Vsi, ki boste potrebovali potrdila za službo zaradi neprevoznih cest, lahko potrdilo dobite na občini v času uradnih ur.

8. S strani Rdečega križa, IPO-Združenja Slovenija, različnih organizacij ter posameznikov smo prejeli hrano, pijačo, oblačila, plenice, odeje in druge dobrine. Na voljo je tudi nekaj lopat, metel in gumijastih škornjev. Vsi v ujmi prizadeti občani, ki kar koli od tega potrebujete, se lahko oglasite v Športnem centru Luče na naslovu Luče 77, 3334 Luče od ponedeljka do sobote, med 8. in 10. uro dopoldan in med 15. in 17. uro popoldan.

9. Kmetje, ki ste ostali brez krme za živino ali vam je poplava poškodovala kmetijske površine, do te mere, da ne bo možna košnja do konca leta, sporočite potrebe po krmi.

Mnogi od vas so v tej katastrofi izgubili vse premoženje. Na srečo pa so bila ohranjena vsaj življenja. Bolj, kot kadarkoli zato Lučani ravno v teh dneh potrebujemo sodelovanje, solidarnost, potrpežljivost in strpnost, da skupaj prebrodimo to največjo naravno katastrofo, ki nas je prizadela. Vse probleme ne moremo rešiti takoj, lahko jih pa rešujemo postopoma. Tudi s sodelovanjem vsakega, ki lahko po svojih močeh pomaga.
 
Občina Luče
župan, Klavdij Strmčnik

Spletno uredništvo

VIR: Občina Luče