Za nekatere vsakdanja vsota, za druge premalo in za tretje nepredstavljiva vsota. Nepredstavljiva najbrž tudi zato, ker njihovi prihodki znašajo okli 1.000 evrov ali še manj. Prav tako večina živi v stanovanjih, ki le stežka presežejo ceno 70.000.

Pa so vse skupaj zgolj številke, ki dokler ne zaživijo niti nimajo velikega pomena. Ob najavi, da bodo obnovili Titov spomenik, so se ljudje zganili. Nekateri so za obnovo, drugi bi kip predali Velenjskemu Muzeju na Gradu.

Tisti, ki so za obnovo bi za to porabili minimalna sredstva in ne 100.000 evrov. Evre bi raje namenili za kaj bolj koristnega, na primer pomoč socialno šibkim družinam ali pa invalidom.

Tisti pa, ki so za odstranitev kipa, se sklicujejo na odločitev Ustavnega sodišča, ki je odločalo o poimenovanju Titove ceste v Ljubljani.

Ustavno sodišče je odločilo, da Josip Broz – Tito v največji meri simbolizira nekdanji totalitarni režim. Ob tem pa še dodalo, da je vsako oblastno poveličevanje komunističnega totalitarnega režima PROTIUSTAVNO.

 Ustavno sodišče še pojasni:

“Ime Tito ne simbolizira zgolj osvoboditve ozemlja današnje Slovenije izpod fašistične okupacije v drugi svetovni vojni, temveč simbolizira tudi povojni TOTALITARNI KOMUNISTIČNI REŽIM, ki so ga zaznamovale obsežne in grobe kršitve ČLOVEKOVIH PRAVIC in temeljnih SVOBOŠČIN.”

 Sodniki v tej odločbi še opozorijo:

“O protiustavnosti predpisa ali drugega oblastnega ravnanja, ki ima simbolni pomen, je mogoče govoriti takrat, kadar ta simbol z AVTORITETO OBLASTI izraža vrednote, ki so NEZDRUŽLJIVE s temeljnimi ustavnimi vrednotami, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija in vladavina prava.

 Ker je poimenovanje javnih prostorov OBLASTNO dejanje, to pomeni, da daje OBLAST tem vrednotam priznanje, jih PODPIRA ali se z njimi POISTOVETI.”

 Če pogledamo to odločitev ustavnih sodnikov v luči predloga, o obnovi Titovega spomenika v Velenju, je razvidno, da je to USTAVNO SPORNO, saj je povsem enako dejanje, kot poimenovanje ceste v Ljubljani – POVELIČEVANJE TOTALITARNEGA KOMUNISTIČNEGA REŽIMA.

Vsekakor bomo zadevo še spremljali in vas o vsem obveščali. Tudi o odzivih prebivalcev Velenja.