Povečano število okužb v Zgornji Savinjski dolini

Foto: pixabay.com

Če smo se prejšnje dni veselili izboljšanja na področju okužb v Zgornji Savinjski dolini, nas je sredino testiranje postavilo na realna tla – okuženih je bilo spet veliko.

Poglejmo številke:

– Mozirje 7,

– Rečica ob Savinji 13,

– Gornji Grad 11,

– Ljubno 9,

– Solčava 2,

– Luče 11,

– Nazarje 6,

– Šmartno ob Paki 8,

– Šoštanj 6,

– Velenje 34.

V decembru je Zdravstveni inšpektorat zaznal kar 272 kršitev – izrekel je 28 kazni, nekateri pa so jih odnesli samo z opozorilom.

Medtem pa je Policija uvedla 475 prekrškovnih ukrepov in izdala 1483 potrdil za karanteno.