V Šoštanju nadaljujejo z obnovitvami cest

Foto: Vodnikova (Vir:.https://www.sostanj.si/objava/632823)
Prejšnji tede so v Šoštanju pričeli z obnovo Ceste Matije Gubca in Ceste heroja Gašperja.
Gradbena dela opravlja podjetje Nivig, d.o.o, ki ima sedež v Šoštanju.
Obnova zajema ureditev javne razsvetljave, ureditev pločnikov, prav tako pa tudi obnovo kanalizacije in vodovoda.
Rok za obnovo je do začetka avgusta.
V času del bodo ponekod zapore zato vas prosijo za razumevanje.