Svet Mestne občine Velenje  – osnutek odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka

Foto: pixabay.com

Župan Velenja Peter Dermol je dal pobudo, da bi mladim do 35. leta 50 odstotno znižali komunalni prispevek. V ta namen bi občina namenila sredstva v višini 40.000 evrov letno.

Na ta način bi pomagali mladim pri reševanju prvega stanovanjskega problema v obliki gradnje stanovanjskega objekta.

Pogoj za znižanje bi bil veljavni knjižni izpisek, ki bi dokazoval da je mlad človek lastnik zemljišča ali da ima vknjiženo stavbno pravico.

Omenjeni odlok naj bi bil dokončno sprejet na junijski seji Sveta Mestne občine Velenje.