Odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo

Foto: prtscr.: https://www.google.com/maps

Odlok vsebuje spremenjene pogoje za vstop v Slovenijo. Odlok začne veljati v ponedeljek – 10. januarja 2022.

Poglejmo podrobneje:

– Spreminja se pogoj testiranosti za vstop v Slovenijo brez karantene, in sicer se skrajšuje veljavnost testa PCR na 48 ur od odvzema brisa in hitrega antigenskega testa na 24 ur od odvzema brisa.

Skrajšuje se trajanje karantene na domu z deset na sedem dni. Pri predčasni prekinitvi karantene ni sprememb. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno predčasno prekine z negativnim testom PCR.

– Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

– V javnem prevozu oseb v železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

– Vlada Republike Slovenije je s sklepom o določitvi trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19 določila čas trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19, in sicer to obdobje traja sedem dni.