Jožef Jelen – viden razvoj Mozirja

Jožef Jelen kandidira za poslanca stranke SDS.
Kot dolgoletni svetnik občine Mozirje je ponosen, da je mesto zeleno in urejeno.
Po duši je športnik, v mladosti je igral nogomet za NK Šmartno in NK Elkroj.
Za kandidaturo se je odločil, ker pozna želje in potrebe krajanov.
Takole je dejal:
“Prepričan sem, da s svojim dolgoletnim delom v lokalni skupnosti poznam želje in potrebe krajanov. Tako kot do sedaj si bom tudi v prihodnje prizadeval za uravnotežen napredek Slovenije, kjer bodo imeli vsi otroci enaka izhodišča za svoj razvoj, ne glede na to, v katerem kraju živijo.”
Kateri projekti bodo pomembni v prihodnje za Zgornjo Savinjsko dolino:
– širitev zdravstvenega doma v Nazarje.
– prizidek osnovni šoli in vrtcu Mozirje.
– z razpisi pomagati gospodarstvu.
– izboljšave v kmetijstvu – gorske kmetije.
– za turizem je pomembna infrastruktura – izgradnja kolesarskih stez.
– čiščenje odplak, da ostane dolina čista.
– urejanje poplavne varnosti.
Vlada je občinam namenila več denarja in to se pozna na vseh področjih:
– obnova Mozirske koče,
– obnova doma na Okrešlju,
– krožišče v Soteski in še drugi projekti.
Vlada Janeza Janše je dolini namenila več sredatev kot nekaj prejšnjih vlad skupaj.