Gorenje se je odzvalo na napovedano stavko

Foto: https://www.gorenjegroup.com/

V odzivu so navedli začudenje, da kljub izplačilom, ki so jih nekateri že prejeli, sindikat
napoveduje stavko.
Takole so zapisali:
“Družba Gorenje, d. o. o., je 25. septembra izplačala posebni bonus iz naslova
prihrankov v proizvodnji za avgust vsem zaposlenim v Gorenjevih tovarnah, v IPC
in strokovnih službah Gorenja, neposredno vezanih na proizvodnjo.
Prav tako namerava posebni bonus izplačevati prihodnje tri mesece.
Zaposleni v proizvodnji so s svojim kakovostnim in predanim delom namreč
izjemno pomemben del nedavnega uspeha podjetja, zato se je vodstvo odločilo
izplačati omenjeni bonus kljub temu, da po zadnjih treh zaporednih uspešnih
mesecih podjetje v obdobju januar-avgust 2020 skupno še vedno izkazuje
kumulativno izgubo.
Sindikat pa je zaradi izplačila napovedal stavko.”
V obrazložitvi stališča Gorenje do napovedane stavke, pa lahko še preberemo:
1. spodbude za doseganje delovne uspešnosti je poslovni sistem Hisense že uvedel v
Srbiji in na Češkem.
Znesek dodatka je odvisen od števila oddelanih ur posameznega delavca in od uspešnosti
tovarne.
Takole pojasnjujejo, kaj se je zgodilo v Velenju:
“V Velenju pa je sindikat izrednemu bonusu iz naslova prihrankov nasprotoval in
zahteval izplačilo enotnega bonusa po sistemu uravnilovke, v nasprotnem primeru
pa zagrozil s stavko.”
2. vodstvo se je po več tedenskih pogajanjih že odločilo, da izredni bonus nakaže za
mesec avgust, pa čeprav to ni v skladu s kolektivno pogodbo.
Upoštevali so tudi željo sindikata in v 50 odstotkih bonus obračunali za vse enako, čeprav
niso vse tovarne enako uspešne.
Takole so pojasnili:
“Prvič v zgodovini podjetja nagrajujemo glede na dejanske merljive rezultate.
Zavedamo se, da nekateri z zneskom bonusa za avgust niso bili zadovoljni, a je bilo
avgustovsko izplačilo zaradi kolektivnega dopusta in posledično manj oddelanih ur
tudi precej nižje v primerjavi s prihajajočim meseci.
Že septembra bo bonus med 30 in 40 odstotkov višji od avgustovskega.”
Glede napovedane stavke pa so bili jasni:
“Vendar pa v primeru stavke, tudi kratkotrajne in le z manjšim številom
stavkajočih zaposlenih, načrtovanih bonusov za prihodnje tri mesece ne bomo
izplačali.
Po grobi oceni bi posamezni zaposleni povprečno dobil okrog 500 evrov bruto za vse
štiri mesece skupaj.
Menimo, da je sindikat tokrat pripeljal družbo in zaposlene v povsem absurdno
situacijo, ko je želelo podjetje delavce dodatno finančno nagraditi, za to bi namenili
več kot 2 milijona evrov, sindikat pa je zaradi tega napovedal stavko.”
Alex Zhu, predsednik Skupine Hisense Europe je ob tem dejal:
“Stavka bi, če bi bila izpeljana, pomenila izgubo tako za zaposlene, kot za družbo, škodo
bomo čutili oboji.

Podjetje ne bo izpolnilo naročil, posledično bo utrpelo izgubo prihodka, kar bo poslabšalo
rezultat in tako bo tudi manj možnosti za prihodnje nagrajevanje, zaposleni pa bodo ob
bonuse, ki bi jih sicer zasluženo prejeli.
Spodbujati in nagrajevati želimo učinkovitost, starega sistema uravnilovke je konec.
Tukaj imamo odlične delavce in zaupam našim zaposlenim, da bodo o napovedani stavki
premislili s svojo glavo.
Verjamem, da se bodo znali sami prav odločiti in da bomo skupaj doseženi uspeh iz
preteklih treh mesecev nadaljevali in še nadgradili, ne pa sproti rušili vse, kar smo s
predanim delom že dosegli.”
In čisto za konec še opozorilo, ki prihaja od vodstva Gorenja:
“Če bo prišlo do stavke, ta ne bo plačana, saj ne gre za kršitev kolektivne pogodbe.”