Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992, ko je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem Riu de Janeiru. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov. Gre za ukrepe za reševanje svetovne vodne krize. Brez dostopa do varne oskrbe s pitno vodo živi 2,2 milijarde ljudi.

Letošnja osrednja tema se glasi: »Pospeši spremembo.« Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu – za dostop do pitne vode in sanitarno ureditev za vse. Naredi, kar lahko.

Osrednji poudarek svetovnega dneva voda je podpreti doseganje Cilja trajnostnega razvoja: dostopa do pitne vode in sanitarne ureditve za vse ljudi na svetu do leta 2030.

Vsako leto svetovni dan voda osvetljuje pomen vode z različnih vidikov. Ker smo trenutno resno skrenili z začrtane poti pri uresničevanju cilja trajnostnega razvoja.

 

Cilj je spodbuditi zavedanje, da voda vpliva na vse nas, zato moramo nujno stopiti iz cone udobja in preseči naše običajne navade, da zase in za naslednje generacije zagotovimo dostop do pitne vode in sanitarne ureditve.

Zakaj sta pomembni pitna voda in sanitarna ureditev?

Dostop do pitne vode in ustrezna sanitarna ureditev sta človekovi pravici. Tesno se prepletata z vsemi vidiki trajnostnega razvoja, vplivata na družbeno-politične razmere in sta ključnega pomena tako za človeško družbo (pri globalnih izzivih, kot so lakota, revščina, epidemije, enakost spolov, zdravje, izobraževanje, način preživljanja, politična nestabilnost,prilagajanje na podnebne spremembe), kot za naravno okolje (pri ohranjanju ekosistemov).

Več dostopno na naslednji povezavi.

Spletno uredništvo
Vir: World Water Day