MILANU ŠOŠTARIČU ŽUPANOVO PRIZNANJE, VIR: Občina Braslovče

29. marca je župan Občine Braslovče, Tomaž Žohar v sodelovanju z Gasilskim poveljstvom Občine Braslovče organiziral manjšo slovesnost v čast Milanu Šoštariču, ki je v mesecu marcu zaključil dolgoletno vodenje GPO Braslovče.

Ob tej priložnosti mu je podelil tudi županovo priznanje. V imenu vseh prostovoljnih gasilskih  društev občine Braslovče pa mu je majhno pozornost izročil tudi novi poveljnik GPO, Miloš Dernač.

Milan Šoštarič je GPO vodil vse od nastanka Občine Braslovče, torej več kot 24 let, že prej pa je bil pod okriljem Občine Žalec poveljnik sektorja Polzela Braslovče. Župan in poveljnik GPO sta se mu ob tej priložnosti zahvalila za odločno vodenje gasilskega poveljstva, saj je s svojim delom ogromno pripomogel k razvoju gasilstva v Braslovčah, k boljši opremljenosti gasilcev ter društev. S svojim zgledom in delovanjem je ozavestil ljudi, kot tudi občinske funkcionarje o pomembnosti gasilstva tako v občini Braslovče kot tudi širše. Milan Šoštarič se je za izkazano spoštovanje iskreno zahvalil, povzel pomembna dejstva tekom svojega delovanja in se vsem gasilcem zahvalil za dobro sodelovanje.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občine Braslovče