Zaskrbljujoča novica za Zgornjo Savinjsko dolino – dežurni zdravniki samo v Velenju?

Foto: TIGR

O odpovedih družinskih zdravnikov v Zgornji Savinjski dolini, smo že pisali. Zdaj so pred nami že prve posledice.

Od 1. maja dalje sledijo sledeče spremembe:

– v dnevnem času ne bo več dežurnih ambulant.

– v Mozirju ukinjajo nočno dežurstvo zdravnika.

– ob sobotah, nedeljah in praznikih bo od 8. ure pa do 20 ure prisotnost dežurnega zdravnika zagotavljal Zdravstveni dom Velenje.

– ves preostali čas bo za občane Zgornje Savinjske doline na voljo samo zdravnik v Velenju.

– bo pa v dolini ostalo reševalno vozilo, ki skrbi za bolnike ali ponesrečence 24. ur na dan.

– zdravniki v Zgornje Savinjski dolini ne bodo več hodili na teren, čeprav bi bil primer nujen. Svoje delo bodo opravljali zgolj v ambulantah.