Zasegli kar 6. vozil – zamislimo se kakšna je naša prometna varnost

Foto: TIGR

Kljub nenehnemu obveščanju, da policija v tem mesecu poostreno nadzoruje pomet, nekateri še kar ne dojamejo, da na cesti niso sami.

Kot da nekateri niso s tega planeta – vozijo pijani, brez dokumentov in se enostavno požvižgajo na našo zakonodajo.

Še sreča, da takšne zaznajo naši policisti in primerno ukrepajo.

Že tako je v teh dneh kaos v trgovskih centrih in če dogajanje opazuješ od daleč, spominja na konec sveta, pa čeprav so bile trgovine zaprte zgolj dva dneva.

Vrnimo se k prometni varnosti, kot smo zapisali v naslovu so policisti med 24. in 27.  decembrom na območju PU Celje odvzeli kar šest vozil.

Vzrok za odvzem je bil v dveh primerih opitost voznika, štirje pa so vozili brez ustreznih vozniških dovoljenj.

Vsi so kršili Zakon o pravilih cestnega prometa:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793

Najbrž ste ga že prebrali, pa bi bilo kljub temu dobro, da ga še enkrat – če poznaš pravila, se lažje izogneš nezaželenim posledicam.

Srečno vožnjo!