Vlada izdala uredbo o določitvi cen goriv

Foto: VIR:.pixabay.com
Vlada je na včerajšnji seji določila najvišje veleprodajne cene naftnih derivatov.
Sprememba podaljšuje veljavnost že sprejetih ukrepov do 30. aprila 2022.
Prav tako pa je vlada določila tudi metodologijo ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov.
Zakon o ukrepih za omilitev posledic omogoča izračun škode in izračun pomoči s strani države.
Višina pomoči lahko znaša 60 odstotkov nastale śkode upravičencu.