Vlada imenovala novega direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Foto: pixabay.com

Ministrstvo za finance je že 30. junija 2021 na spletnem portalu GOV.SI objavilo posebni javni natečaj za položaj direktorja zgoraj omenjenega urada.

Natečajna komisija je potem odločila, kdo je najprimernejši kandidat. Izbrali so dr. Damjana Žugelj.

Direktor urada bo imenovan za dobo petih let – od 15. septembra 2021 pa do 14. septembra 2026.

In še predstavitev Dr. Damjana Žugelj:

“Dr. Damjan Žugelj je doktor pravnih znanosti. Delovne izkušnje je med drugim pridobil v različnih upravah in nadzornih svetih gospodarskih družb, kot direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev, predsednik sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, član Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ter direktor Uradnega lista Republike Slovenije.

Preteklih šest mesecev je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja.”