Vidni investicijski napredek v Občini Solčava

Foto: pixabay.com

Tretja Janševa vlada je prepoznala velik pomen lokalne samoupravne skupnosti. Občine so središče razvoja Slovenije, saj v največji meri skrbijo za lokalni razvoj. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov Vlada RS dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Izredno pomembna proračunska postavke vsake občine je povprečnina, ki daje občinam dodaten investicijski potencial za tiste projekte, katere vsaka posamezna občina prepozna kot prednostne.

Povprečnina v Občini Solčava bi na podlagi načrtov KUL koalicije in Marjana Šarca leta 2020 znašala 792.847 evrov. Ta znesek je Šarčeva vlada zbrala potem, ko je bilo takratnemu ministru Bertonclju s strani Šarca naročeno, da naj »napraska« kar se da. Očitno je, da Andrej Bertoncelj ni znal prav dobro »praskati«, saj sta vlada Janeza Janše in njen finančni minister, mag. Andrej Šircelj, ki prihaja iz vrst SDS, za leto 2020 Solčavi zagotovila povprečnino v višini 839.750 evrov, kar je povišanje za več kot 40.000 evrov!. Vlada Janeza Janše pa se pri tej številki ni ustavila, ampak je za leto 2021 Solčavi zagotovila 841.866 evrov, za leto 2022 pa že 862.609 evrov, kar pomeni dodatno povišanje za več kot 20.000 evrov. Dodatna sredstva bo Solčava prejela tudi v letu 2023.

V izvajanju ali načrtovanju pa so naslednji projekti v Solčavi:

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Za projekte, ki so se že, ali se še bodo realizirali v vaši občini, kliknite na spodnjo povezavo:

Link: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/pregled-vladnih-projektov-za-razvoj-obcin/