V Sloveniji ni policijske ure – je le omejeno gibanje zaradi zdravstvene krize!

Foto: Logotip mobilne aplikacije je simbol v podporo boja proti koronavirusu. Združuje vse ljudi in predstavlja zmago zdravstva nad epidemijo COVID-19. | Avtor Heraldica Slovenica, the Heraldry Society of Slovenia

V medijih lahko beremo in poslušamo, da imamo v Sloveniji policijsko uro, kar pa ne
drži.
Policijska ura je potrebna takrat, ko so politične ali druge razmere takšne, da je potrebno
omejiti nočne izgrede ali kaj podobnega.
Vlad je za ukrep nočne omejitve gibanja uporabila 39. člen Zakona o nalezljivih
boleznih, ki se glasi:
“Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko
Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike
Slovenije odredi tudi naslednje ukrepe:
1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno
nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;
2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih
območjih;
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih,
dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;
4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestiti
Državni zbor Republike Slovenije in javnost.”

Še vedno zelo zaželena je namestitev https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/