V  prometnih  nesrečah  na  območju  Policijske uprave Celje letos umrlo 11ljudi

Največ smrtnih prometnih nesreč se  je zgodilo ob torkih in četrtkih.

Na  območju  Policijske  uprave  Celje  letos  beležimo izjemno poslabšanje
prometne  varnosti.  V   desetih  prometnih nesrečah je umrlo enajst ljudi,
lani v enakem obdobju dve osebi. V celotnem lanskem letu je zaradi posledic
prometnih nesreč umrlo dvanajst ljudi,.

Po dve prometni nesreči sta se zgodili na območju policijskih postaj Laško,
Žalec  in Šentjur in po ena na območju policijskih postaj Celje, Dravograd,
Slovenske Konjice, Radlje ob Dravi in Velenje.

V  prometnih  nesrečah  je  umrlo  6 voznikov osebnega avtomobila, 2 pešca,
kolesar, voznik motornega kolesa in voznik tovornega vozila.

V  petih  primerih  smrtnih  prometnih  nesreč je bila vožnja po nasprotnem
smernem vozišču v ostalih pa nepravilnosti pešcev, neprilagojena hitrost in
neupoštevanje pravil o prednosti.

Največ smrtnih prometnih nesreč se je zgodilo ob torkih in četrtkih.

Prometne nesreče s smrtnim izidom po dnevih:

Prometne nesreče s smrtnim izidom po urnih intervalih:

Dodajamo še podatke o starosti udeležencev.

–    od 18 do 24 let: 1 udeleženec (voznica OA)

–    od 24 do 34 let: 3 udeleženci (pešec, voznik MK in voznik TA)    (1)

–    od 34 do 44 let: 3 udeleženci (vozniki OA)

–    od 44 do 54 let: 1 udeleženec (voznik OA)            (1)

–    od 54 do 64 let: 1 udeleženec (kolesar)

–    nad 64 let: 2 udeleženca (1 x voznik OA in 1 x pešec).

Še  vedno  je  izjemno  pereča problematika alkohola. 40% smrtnih prometnih
nesreč so povzročili alkoholizirani udeleženci cestnega prometa.

Policijska   aktivnost   v   zvezi   ugotavljanja   kršitev,  ki  so   bile
najpogostejši vzrok prometnih nesreč v letu 2019.

–    9.803 ukrepov – neprilagojena hitrost

–    1.519 ukrepov – nepravilnost pešca

–      334 ukrepov – nepravilna stran in smer vožnje

–      279 ukrepov – neupoštevanje pravil o prednosti

–      219 ukrepov – nepravilno prehitevanje

–      235 ukrepov – premik z vozilom

–      176 ukrepov – neustrezna varnostna razdalja

Ostali ukrepi, ki pogojujejo večji varnosti CP:

–    2.916 ukrepov zaradi neuporabe varnostnega pasu

–    2.570 ukrepov zaradi nepravilne uporabe GSM in drugih sredstev

–      775 ukrepov zaradi vožnje pod vplivom alkohola

–      534 ukrepov zaradi vožnje v rdečo luč na semaforju

–        86 ukrepov zaradi neuporabe zaščitne čelade

–    4.518 ostalih ukrepov

V prihodnje bomo aktivnosti v še večji meri usmerjali na voznike, ki vozijo
pod  vplivom  alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih substanc,
na  voznike,  ki  vozijo z neprilagojeno hitrostjo, na tiste, ki med vožnjo
telefonirajo  in  na  druge  hujše  kršitelje  cestno  prometnih predpisov.
Nadaljevali bomo z več krajšimi tako imenovanimi ad hoc nadzori ter drugimi
aktivnostmi.

Vsak  udeleženec  cestnega  prometa  se mora zavedati svoje odgovornosti za
varno  udeležbo  v  cestnem prometu. Le na ta  način bomo v prihodnje lahko
preprečili tragedije na naših cestah.

Napisala: Milena Trbulin