V maju poostren nadzor inšpektorjev nad prodajo tobačnih izdelkov

Foto: pixabay.com
Tržni inšpektorat RS bo v mesecu maju poostreno nadziral prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim osebam.
Zakonsko je določeno, da mladoletnim osebam do 18. let ni dovoljeno prodajati tobačnih izdelkov.
Prav tako je zakonsko dovoljeno, da lahko prodajalci zahtevajo od vsake osebe, ki kupuje tobačne izdelke ustrezen dokument, ki izkazuje starost kupca.
Če kupec takšne zahteve ne želi izpolniti, ji trgovec ne sme prodati tobačnega izdelka.
Inšpektorat ob tem poziva trgovce in gostince, da dosledno spoštujejo zakonska določila in mladoletnim ne prodajajo tobačnih izdelkov.