Upravna enota Mozirje sporoča

Foto: https://www.google.com/maps
Ker želi Upravna enota Mozirje hitreje poskrbeti za občane, ki potrebujejo osebne dokumenta, so spremenili delovni čas.
Takole sporočajo:
– občani, ki potrebujejo osebne izkaznice, potne liste in vozniška dovoljenja, bodo lahko to uredili
V četrtek, 31. maca in soboto, 2. aprila.
– v č9etrtek bodo poslovali med 8. in 15 uro, v soboto pa med 8. in 12. uro.
Da bodo občani še hitreje prišli do osebnih dokumentov, so spremenili tudi delovni čas:
– ob sredah bodo delali do 18. ure,
– ob petkih pa do 14. ure.