Komunalno podjetje Velenje poziva uporabnike, da si uredijo parkirne abonmaje, dovolilnice in karte za leto 2023 do 31. januarja.

V parkirnih hišah pa so s prvim januarjem znižali ceno letne in mesečne parkirne karte.

Kdo je upravičen do parkirnega abonmaja?

»Do parkirnega abonmaja so upravičeni samo porabniki s stalnim ali začasnim prebivališčem v območju modrih con. Predložiti morajo kopijo osebnega dokumenta oz. potrdilo o prijavi, ki ga pridobijo na upravni enoti. Pozorni morajo biti tudi na pravilno vnesene osebne podatke, navesti morajo vrsto prebivališča (stalno, začasno), predložiti kopijo prometnega dovoljenja in navesti telefonsko številko. Parkirne abonmaje lahko uporabniki uredijo tudi v pisarni modrih con,« pojasnjuje vodja prodajno-komercialne službe Komunalnega podjetja Velenje Mateja Knez, ki opaža, da se večina odloči za menjavo abonmajev na samem začetku leta, saj je menjava potrebna do 31. januarja.

Uporabniki lahko v modrih conah izbirajo več kart za parkiranje

V MO Velenje je okrog štiri tisoč petsto uporabnikov modrih con, ki morajo urediti zamenjavo dovolilnic in kart. Lani so pridobili dve novi coni parkiranja v modrih conah, zato je prodanih abonmajev v primerjavi s preteklim letom malenkost več. Uporabniki lahko v modrih conah izbirajo več kart (letne, mesečne, tudi za garažno hišo, zlato karto..).

 

Cenejši parkirni abonmaji v parkirnih hišah

S 1. januarjem 2023 MO Velenje znižuje ceno letne parkirne karte za parkiranje v garažnih hišah na 200 evrov in mesečne na 20 evrov, saj želijo spodbuditi parkiranje v garažnih hišah.

E-naročanje modrih con

Parkirne abonmaje, dovolilnice in karte si lahko uredite preko spleta. Pogoj za izvedbo e-naročanja modrih con je, da je uporabnik prejemnik e-računa v PDF obliki. Prijavo na e-račun v PDF obliki uporabniki izvedejo v sklopu vloge za izdajo parkirnega abonmaja, dovolilnice ali parkirne karte.

To lahko naredite tudi na tej povezavi: https://www.kp-velenje.si/index.php/dejavnosti/modre-cone/?view=article&id=1916
Cenike parkirnih kart za modre cone najdete na nej povezavi: https://www.kp-velenje.si/index.php/ceniki/modre-cone

 

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje