Upokojenci in ranljive skupine bodo prejeli solidarnostni dodatek

Foto: https://www.facebook.com/

Ker je bila epidemija podaljšana in je naše gibanje še vedno omejeno na najnujnejše, se vlada zaveda stisk ranljivih skupin, med katere spadajo tudi upokojenci.

Vlada je za ta namen namenila okoli 67.000 evrov.

S solidarnostnim dodatkom bo vlada poskušala omiliti njihovo težavo. Kako bodo sredstva razdeljena, si poglejte v spodnji razpredelnici: