Šoštanj s strani jezera ni v nevarnosti – trdijo na Premogovniku Velenje?

Foto: www.google.si/maps

Pisali smo že o strahu Šoštanjčanov, da bi jih poplavilo velenjsko jezero, ker so nasipi nezadostni.

https://www.dnevnik.si/1042912361

Na premogovniku Velenje jih mirijo – nasipe sanirajo skladno s projektom.

Zanimivo pri tem pa je, da v isti sapi priznavajo, da nimajo dovolj nasipnega materiala, saj izkopavajo več, kot pa dobijo nasipa (stranskega produkta TEŠ).

Mirijo tudi s pojasnilom, da pričakujejo sklenitev dogovora z DARS, ki bo imel zemeljske izkope pri gradnji tretje razvojne osi.

Pojasnjujejo še, da v tem času prednasipajo in sanirajo plitve depresije, ki so zalite z vodo.

Na ta način pripravljajo teren za nadaljnje izkope.

https://www.vecer.com/pregrada-med-sostanjskim-in-velenjskim-jezerom-seje-strah-10082424

Komu torej verjeti – Šoštanjčanom, ki jih je strah poplave jezera ali Premogovniku Velenje, ki trdi, da je strah povsem odveč?

Odločitev prepuščamo vam.