Sosežig odpadkov v Šoštanju – občani odločno proti!

Foto: pixabay.com

Pisali smo že o tem, da je v Šoštanju potekala okrogla miza na temo sosežiga v TEŠ. Množična udeležba krajanov je potrdila naša predvidevanja, da večina prebivalcev nasprotuje temu in da ne verjamejo pojasnilom pristojnih.

Šaleško eko gibanje je sporočilo:

V šoštanjskem Domu kulture je v torek, 4. februarja 2020, v organizaciji Šaleškega eko gibanja potekala okrogla miza o načrtovanem sosežigu alternativnega goriva iz nenevarnih odpadkov v TEŠ. Udeležila sta se je predstavnika Termoelektrarne Šoštanj, direktor Mitja Tašler in predstavnik za okolje Egon Jurač, ter predstavnica Ministrstva za okolje in prostor Jana Miklavčič in predstavniki okoljevarstvenih organizacij Uroš Macerl, Andreja Slameršek in Urša Zgojznik.”

Razprave se udeležilo več kot sto občanov. Mitja Tašler, direktor TEŠ je pojasnil, da bi lahko v bloku 5 in 6 sosežgali do 160.000 ton odpadkov letno.

Pri tem je poudaril, da bi na ta način zmanjšali za 156.000 ton izpustov ogljikovega dioksida v ozračje.

Celoten pregled omenjenega projekta naj bi bil nadzorovan tudi s strani zainteresirane javnosti – ustanovili bi neodvisno monitoring skupino.

Ker pa še vedno niso znani vplivi na okolje in ker raziskava poteka pod okriljem TEŠ, so krajani tudi po okrogli mizi ostali nezaupljivi in si še vedno ne želijo sosežiga.

Tematika je kompleksna in zapletena, kako se bo problem sosežiga razrešil, vas bomo sproti obveščali.