Slovenija bo pomagala Avstriji!

Foto: pixabay.com

Ker je Avstrija v stiski in bi potrebovala še okoli milijona odmerkov cepiva, je njihov Minister za zdravje 24. avgusta 2021 na srečanju EU HoMs v Canberri zaprosil države članice EU za pomoč pri pridobivanju dodatnih odmerkov cepiv.

Vlada Republike Slovenije se je na njihovo prošnjo odzvala in jim odstopila pošiljko cepiv Moderne.

Tako bo Slovenija v količini 20.400 odmerkov odprodala cepivo Avstriji.

Zaradi te solidarnosti ne bo ogroženo naše zdravje. Takole pojasnjujejo na Ministrstvu za zdravje Slovenija:

“Zaradi zahteve Avstralije, da se nabavljeno cepivo dostavi direktno od proizvajalca, se predlaga, da se navedena količina odproda iz še nedobavljenih količin. Tako bo transport 20.400 odmerkov cepiva Spikevax disperzija za injiciranje potekal neposredno od proizvajalca MODERNA do prevzemnega mesta v Avstraliji. Zaradi navedenega Slovenija ne bo imela stroškov transporta ali drugih logističnih nalog, vezanih na navedeno odprodajo 20.400 odmerkov cepiva Spikevax Avstraliji.

Republika Slovenija je cepivo nabavila preko skupnega EU javnega naročila za cepiva proti COVID-19. V Republiki Sloveniji je trenutno na razpolago večja količina odmerkov cepiva z lastniškim imenom Spikevax disperzija za injiciranje proizvajalca MODERNA, od dejanskih potreb ter interesa po cepljenju s tem cepivom v naslednjih mesecih. Slednje pomeni, da odprodaja 20.400 odmerkov navedenega cepiva ne bo ogrozila varovanja javnega zdravja prebivalcev Republike Slovenije.”