Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) odstopil od pogajanj z Energetsko zbornico Slovenije

V SDRES so s strani Energetske zbornice SlovenijeEin sindikata SPESS prejeli poziv k opredelitvi o nadaljnjem sodelovanju na pogajanjih za spremembo Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije. Sprejeli so odlocitev, da se do nadaljnjega ne bodo udeleževali pogajanj.

Ugotavljajo namreč, da socialnega dialoga v zadnjem času ni bilo, zato v taksnem vzdušju ne želijo pristopiti k predmetnim pogajanjem.

Razlog je predvsem v dejstvu, da delodajalci, ki so zavezani Kolektivni pogodbi dejavnosti premogovništva Slovenije, ne spoštujejo določil Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in zavezujočih kolektivnih pogodb. Poleg tega v SDRES že dlje časa opozarjajo na sistemsko in načrtno diskriminacijo, trpinčenje zaposlenih ter hude kršitve sindikalnih pravic, vendar delodajalska stran – podpisnica kolektivne pogodbe – izpostavljenega problema ni nikoli obravnavala, kaj šele, da bi se do tako pomembne problematike tudi opredelila. Takšno ravnanje po mnenju SDRES daje signal odobravanja neenake obravnave zaposlenih kot šibkejse stranke v različnih oblikah in položajih delovnega razmerja na podlagi osebnih okoliščin oziroma članstva v sindikatu (seveda zgolj članstva v SDRES), namesto da bi delodajalska stran takšno zavrzno in ustavnopravno prepovedano početje obsodila.

Ob tem dodajajo še..

Ker v SDRES menijo, da konstruktivnega dialoga ni mogoče voditi s predstavniki pogajalske skupine, ki so hkrati direktorji družb, ki ne spoštujejo zakonodaje – predvsem določil ZDR-1 in kolektivnih pogodb –, so predlagali, da se pogajanja nadaljujejo brez njih.

Ker pa v SDRES ne želijo ovirati pogajanj med EZS in SPESS, so podelili pooblastilo sindikatu SPESS oziroma njihovim predstavnikom, da se lahko o točkah z dnevnega reda pogajanj oziroma uskladitvi izhodiščnih plač pogajajo v imenu SDRES. Poleg tega menijo, da pogajanja o plačah na ravni dejavnosti ne vplivajo na plače zaposlenih v skupini PV oziroma so le pesek v oči zaposlenim, saj so njihove plače določene v Splošnem aktu o plačah, ki ga sprejme oziroma ga je sprejelo poslovodstvo Premogovnika Velenje in na katerega da oziroma je dal soglasje le SPESS-PV. Poleg tega so pogajalci – tako na ravni dejavnosti kot podjetja – pretežno ene in iste osebe.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: SDRES