Projekt hitre ceste skozi območje Velenja le ni idealen?

Foto: www.google.si/maps

Trasa tretje razvojne osi ima ves čas nesoglasja s prebivalstvom, ki bodo živeli ob njej. Komaj razrešijo en problem – se že pojavi drugi.

Tako so se sedaj oglasili še iz društva “Civilne iniciative – Odbor za čisto in zdravo okolje”, ki ima sedež v KS Stara vas v Velenju.

Na predvideni trasi si želijo pokritega vkopa. Trasa namreč poteka v bližini Športno rekreacijskega centra, nogometnega igrišča in stadiona.

Pri izgradnji hitre ceste bi bil namreč uničen velik del gozda. Hrup in izpusti vozil, pa bi negativno vplivali tako na prebivalce, kot zelenje.

Najbolj bi bile oškodovane rekreacijske površine in soseska Žabja vas.