Ponosno praznovanje dneva državnosti!

Foto: TIGR
Vsem osamosvojiteljem in zavednim državljanom Slovenije želimo ponosno spominjanje, ponosnost poguma, ponosnost nad tedanjo enotnostjo in  ponosno izkazano ljubeznijo do domovine.
Vsem umrlim v teh preteklih težkih časih, ki so bili pokončani zaradi branjenja svojih domov:
Slava jim.
Vsem še živečim osvoboditeljem:
Hvala vam.