Mestna občina Velenje podaljšuje javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bodo v letu 2023 sofinancirali do 31. januarja 2023, vsa razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani.
 Razpisanih je pet področij:
A – kulturni programi,
B – kulturni projekti,
C – kulturni projekti s področja založništva (knjiga, cd, dvd),
D – delovanje zveze kulturnih društev in E – projekti medkulturnega dialoga. Za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2023 namenjamo 98.850 evrov.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 31. januarja 2023, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.
Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.
Spletno uredništvoVIR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje