Objave volilnih kampanj za volitve v Državni zbor RS 2022

V skladu z ZAKONOM O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI (ZVRK) se bodo na naši strani (http://sasa-novice.si) objavljale raziskave javnega mnenja, ankete o kandidatih, listah kandidatov in političnih strankah. Zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti bomo pod vsako takšno objavo navedli firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava javnega mnenja oziroma anketa, način njune izvedbe, vzorec in odzivnost vprašanih, vprašalnik oziroma vprašanja in merske napake.

Za volitve, ki bodo 24. aprila 2022, se volilna kampanja v skladu z zakonom o Volitvah v državni zbor začne 30 dni prej. Volilna pravila pričnejo veljati na prvi dan predvolilne kampanje, torej v četrtek, 24. marca 2022, veljajo pa do nedelje, 24. aprila do 19. ure, ko se zaprejo volišča po državi.

Uredništvo bo o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko, zakonom in profesionalnimi standardi. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik. Oglas lahko obsega do 6000 znakov in do tri slike skupaj z naslovno sliko.

Cenik:

Število znakov v oglasu 1x slika 2x slika 3x slika
do 1000 220€ 270€ 320€
do 2000 230€ 280€ 330€
do 3000 240€ 290€ 340€
do 4000 250€ 300€ 350€
do 5000 260€ 310€ 360€
do 6000 270€ 320€ 370€

 

Vsak oglas obsega povezavo na naročnikovo domačo spletno stran. Vsak oglas sme predstavljati le enega oglaševalca in sme biti povezan na samo en zunanji spletni naslov. V nasprotnem primeru se cena zakupa zaračuna v večkratniku osnovnega zneska.
Za celotno vsebino oglasa (resničnost navedb v sporočilu in kontaktnih podatkov, skladnost z veljavno slovensko zakonodajo in oglaševalskim kodeksom ter uporaba avtorskih del in drugih uradno zaščitenih elementov) odgovarja izključno naročnik. Naročnik je odgovoren tudi za morebitne pravne posledice, ki bi izhajale iz objave obravnavanega oglasa.

Spletni portal SASA-Novice si pridružuje pravico do zavrnitve naročenega oglasa.
Navedene cene v ceniku ne vsebujejo 20 % DDV: Rok plačila oglasa je 8 dni po izdaji računa. Oglas se objavi po nakazilu.
Cenik je veljaven od 18.3.2022
Dodatne informacije na kontakt: [email protected]