Občina Šoštanj vedno znova sanira plazove, ki ogrožajo ljudi na njihovem področju

Foto: Franc Sovič in Darko Menih

Tokrat se bodo lotili sanacije plazu na JP 901 591 pod stanovanjskim objektom Turinek v Lokovici.

Takole pojasnjujejo:

“Brežina za zidom je vidno posedena in nakazuje odlomni rob. Nad in pod cesto pa se nahaja strma brežina.”

Župan Občine Šoštanj Darko Menih je zaradi te problematike podpisal pogodbo v vrednosti 73.016,97 EUR z izvajalcem del – Francem Sovičem, s. p., iz Šoštanja.

Takole pojasnjujejo kaj bo moral izvajalec urediti:

“Za stabilizacijo zidu je potrebno izdelati AB pilotno steno, s katero bodo stabilizirali zgornji del plazu in hkrati zmanjšali obremenitve na obstoječi zid. Tudi za ojačiltev obstoječega zidu bodo izelali AB pilotno steno, s katero bodo razširili cesto na spodnjo stran v obliki izogibališča. Ojačali bodo obstoječi zid in dodatno stabilizirali temeljno gredo.”

Za sofinanciranje tega plazu pa bo primaknilo tudi Ministrstva za okolje in prostor v višini 56.604 EUR.