Občina Šoštanj ima devet krajevnih skupnosti – z vsemi odlično sodelujejo

Foto: https://www.facebook.com/obcinasostanj

Šoštanjski župan Darko Menih pripravi enkrat na leto delovni sestanek, na katerega povabi tudi vse svetnike krajevnih skupnosti.

Na sestanku izmenjajo poglede na delovanje skupnosti in občine. V pogovoru pa prav tako začrtajo smernice nadaljnjega sodelovanja in delovanja.

Ker pa se določeni problemi pojavljajo tudi med letom, so svetniki soglašali, da je sodelovanje med Občino Šoštanj in krajevnimi skupnostmi izredno dobro, saj vse nastale probleme rešujejo skupaj in sprotno.