Na spletni strani Občine Šoštanj je objavljen poziv:

Foto: pixabay.com

Šaleška dolina se je v zadnjih nekaj letih razvijala tudi kot turistična destinacija. Zdaj pa je na pomembni točki razvoja, povezani z družbenimi, okoljskimi in gospodarskimi izzivi.

Hkrati želimo še naprej ohraniti kvaliteto življenja in mesto prijetno za meščane in meščanke, saj bodo le tako zadovoljni tudi tisti, ki nas obiščejo. V Zavodu za turizem Šaleške doline v sodelovanju s sodelavci Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) zato pripravljamo Strategijo razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027.

V uvodni fazi smo izvedli poglobljene intervjuje in delavnice s ključnimi deležniki turističnega sektorja v Šaleški dolini, vključno z obema županoma, direktorji javnih zavodov in turističnih podjetij, zainteresiranimi svetniki, poznavalci turizma in drugimi.

Izredno pomemben del procesa priprave strategije predstavljate tudi vi – lokalni prebivalci, turistični ponudniki, turistična društva, širša poslovna in splošna javnost ter vsi ostali prijatelji turizma. Vabimo vas na Javno prestavitev osnutka Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022 – 2027. Po končani predstavitvi bo čas za podajanje predlogov, mnenj, sugestij in tudi vprašanj. Vaše mnenje zelo cenimo, zato je prav, da ta strateški dokument oblikujemo skupaj z vami. Dogodka se lahko udeležite s klikom na to povezavo: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98667036168

V Zavodu za turizem Šaleške doline želimo skupaj z različnimi deležniki soustvariti pametno, zeleno in prijazno mesto za naše prebivalce in obiskovalce, z napredno turistično ponudbo. Sodelovanje pri pripravi tega dokumenta je izjemno pomembno. In ne pozabite: Živimo turizem!
Zavod za turizem Šaleške doline”