Mestni občini Velenje bo država pomagala urediti prostor ob Velenjskem jezeru

Kot so sporočili iz Ministrstva za okolje in prostor je mag. Andrej Vizjak podpisal sklep o sofinanciranju projekta “Celostne teritorialne naložbe Prireditveni oder in prostor.

Ob tem je minister mag. Vizjak pojasnil:

“Mestna občina Velenje bo revitalizirala prostor ob Velenjskem jezeru, kjer so vidne posledice rudarske dejavnosti, saj gre za del večjega območja pridobivanja premoga, ki sega v območje mesta in je okoljsko degradirano.

S projektom se bo izboljšala kakovost javnih degradiranih površin, uredil se bo sistem ravnanja z meteornimi vodami ter aktiviral premalo izkoriščen prostor.”

Projekt poteka že od meseca julija 2019 in bo po predvidevanjih zaključen prihodnje leto – junij 2021.

Prostor bo namenjen kakovostnemu preživljanju prostega časa vsem obiskovalce. Tako bodo urejeni pogoji za rolanje in kolesarjenje.

Na voljo pa bodo tudi zelenice, kjer se bodo lahko ljudje družili. V načrtu imajo tudi različne prireditve – od sejmov do izobraževanja na prostem, kulturnih ali zabavnih dogodkov in podobno.

Skupna višina sredstev za projekt je dobrih 9 milijonov evrov, prispevek Evropske unije znaša dobrih 4,8 milijona evrov, državnega proračuna pa dobrih 1,2 milijona evrov.