Kakšno je bilo delo Romane Tomc v Evropskem parlamentu?

Foto: Romana Tomc

Romana Tomc je ponovno na listi stranke SDS, zato bomo pregledali, kaj je storila v mandatu, ki se ji sedaj izteka.

Njena prioriteta so bile teme, ki so se posebej intenzivno dotikale sociale in z zaposlovanjem mladih.

Prav tako so jo zaposlovale teme, ki so bile povezane s staranjem prebivalstva in z vprašanjem pokojnin.

Ukvarjala se je tudi s problemi davčnih utaj.

Tu lahko omenimo še njeno odmevno akcijo, ko je Evropsko komisijo opozorila na diskriminatorno avstrijsko zakonodajo, zaradi katere je bilo oškodovanih kar 10.000 slovenskih otrok.

Ocenjevala je evropski program za zaposlovanje mladih. Njene ugotovitve so pripomogle k temu, da se bodo iskanja rešitev nadaljevala tudi v prihodnje.

V času trajanja njenega mandata je v njeni pisarni dobilo plačano pripravništvo kar 40 mladih.

V Evropskem parlamentu pa je sprožila tudi razpravo o pranju denarja, ki si ga je privoščila NLB. Razprava je doživela veliko odmevnost.