Kaj vse so v Šoštanju sanirali

Zemeljski plaz Bele Vode, foto občina Šoštanj

Že včeraj smo napovedali, da bomo danes pregledali kaj vse so v tem prvem letu mandata naredili v Občini Šoštanj.

Pa poglejmo brošuro in podatke. Sanirali so kar nekaj plazov:

– ovinek Onat v Florjanu;

– Odcep Visočki Vrh v Belih Vodah;

– Petelinji klanec v Belih Vodah;

– Plaz nad stanovanjskim objektom Skorno pri Šoštanju;

– plaz Zager v Lokovici;

– sanacija vdora vode v Lokovici;

– zaščitili so brežine ob lokalnih cestah z mrežo;

– plaz nad kmetijo Kotnik v Visočkem Vrhu;

– plaz za stanovanjsko hišo na Koroški cesti 18 v Šoštanju;

– vdor vode za stanovanjsko hišo Florjan 87;

– pridobivali so projektno dokumentacijo PZI za sanacijo plazov;

– izvedli protipoplavne ukrepe v zgornjem delu Topolšice;

– očistili strugo Lokoviški potok ob mostu.

Kot lahko vidite se Občina Šoštanj nenehno trudi v pridobivanju sredstev za sanacije plazov.

Velik problem je namreč to, da je Občina Šoštanj zelo hribovita in zaradi tega imajo ves čas težave tako s plazovi, kot vdori vode.