Hidrološko hidravlične študije Občine Šoštanj

Foto: Vir:. https://www.sostanj.si/objava/499136

Novelacija osnovne študije iz leta 2013 je bila izvedena in zaključena letos. Ker so strugo reke Pake očistili, se je poplavna ogroženost občutno zmanjšala.

Omenjena študija iz leta 2013 zajema še ostale vodotoke v občini Šoštanj. Tako je prikazana velika poplavna ogroženost na:

– območju Metleč in Pohrastnika ter tudi Šoštanja, kar se je v dosedanjih neurjih že večkrat pokazalo.

– območja ob Toplici,

– Klančnici in Bečovnici,

– Velunji

– ter Florjanščici.

V študiji so predlagani tudi ukrepi, ki bi poplavno ogroženost zmanjšali.

Več si preberite na tej povezavi:

https://www.sostanj.si/objava/499136