GP Fajdiga, d.o.o. bo saniral plaz v Belih Vodah

Foto: Slika je simbolična, Vir:.pixabay.com

Že večkrat smo pisali o tem, kako se Občina Šoštanj bori s plazovitimi tereni. Trenutno se ukvarjajo s plazom v Belih Vodah in sicer Reberšek – Leskovšek.

Javno naročilo so izvedli aprila in najugodnejši ponudnik je bili podjetje Fajdiga,

Takole sporočajo:

Projekt se delno sofinancira s strani Ministrstva za okolje in prostor kot realizacija programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami 18. julija 2021, po pogodbi št. 2550-22-420096, z dne 29. 08. 2022.

Vrednost projekta je 137.594 evrov. Po predvidevanju bo sanacija trajala 60 dni. Zapisali so še:

Dela bodo zaključena v 60 dneh od uvedbe v delo, predvidoma do začetka meseca novembra, gre pa za plaz na cesti, ki vodi do spodnjega Brložnika (priljubljene izhodiščne točke na Smrekovec).

S sanacijo bodo stabilizirali območje plazu in sanirali širše območje drsenja zemljine pod javno potjo JP 910 031 v Belih Vodah. Pod javno potjo bodo izdelali stabilizacijsko konstrukcijo iz AB pilotov globine do 7 m, ki bodo med seboj povezani z AB gredo. Nad javno potjo bodo izvedli sanacijo odvodnjavanja z betonskimi kanaletami in zemeljskim jarkom, kamor se bo stekala zaledna in površinska voda. Pod javno potjo teče potok Štajerska Kramarica, kjer bodo s kamnito zložbo in oblogami preprečili nadaljnjo zajedanje brežin. Po celotni dolžini sanirane javne poti bodo zamenjali voziščno konstrukcijo in izvedli novo asfaltno podlago.