Dan suverenosti – Slovenijo je moral zapustiti še zadnji vojak JLA

Foto: Vir:. https://www.sds.si/novica/pred-30-leti-je-zadnji-vojak-okupatorske-jugoslovanske-armade-zapustil-slovenijo-20711

Pred 30 leti, so 25. oktobra 1991, Slovenijo zapustili še zadnji vojaki okupatorske Jugoslovanske ljudske armade.

S tem dejanjem nam je bilo omogočeno, da zaprosimo in pričakujemo mednarodno priznanje Slovenije, kot suverene in stabilne demokracije.

Če še malo osvetlimo takratne dogodke:

– 25. junija 1991 sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in postali smo samostojna ter neodvisna država.

 istega dne so jugoslovanske oblasti sprejele odlok, s katerim sta JLA in zvezna policija dobili legalno podlago za oboroženo intervencijo na ozemlju Republike Slovenije.

– Vojna za Slovenijo in njeno suverenost je prešla v oboroženi spopad, v katerem je »peščica« slovenskih domoljubov, povezanih v slovenske oborožene sile, dosegla zgodovinsko zmago.

– umiki jugoslovanskih enot iz slovenskega ozemlja so se pričeli konec julija 1991, vendar so zaradi otežene situacije na Hrvaškem trajali do konca oktobra 1991.

– V noči iz 25. na 26. oktober 1991 se je iz megafona v pristanišču slišalo še zadnje pozive, naj se vojaki čim prej vkrcajo na ladjo Venus in zapustijo slovensko ozemlje.

Vsem, ki ste bili udeleženi v Vojni za Slovenijo, čestitamo za takrat izkazan pogum in vztrajnost – priborili ste nam svobodo in demokracijo – hvala vam!