Zakaj bi ponovno volili poslance, ki nas že sedaj zastopajo v Evropi?

Da bi se lažje odločili, koga bomo 26. maja poslali v Evropski parlament, je dobro, da pogledamo, kaj so delali do sedaj in na kakšen način so predstavljali Slovenijo.

V naslednjih dneh bomo predstavili njihovo delo.

Za začetek vam predstavljamo delo Milana Zvera:

– njegov največji uspeh je, da je po večletnem postopku uspel s predlogom, da se ena od konferenčnih dvoran poimenuje po dr. Jožetu Pučniku.

(dr. Jože Pučnik velja za očeta slovenske državnosti. S poimenovanjem konferenčne dvorane po njem, je postal del evropskih velikanov, ki so svoja življenja posvetili v in za dobrobit naroda.)

– tudi program Erasmus+ je bilo v domeni našega poslanca Zvera. Tako je s pomočjo somišljenikov dosegel, da so se sredstva podpore izjemno povečala. Prej so bila v vrednosti 15 milijard letno – po novem pa so v vrednosti 45 milijard.

(Erasmus+ je program, ki omogoča našim študentom izobraževanje v tujini. S tem pa posredno pomaga tudi našemu gospodarstvu, saj na takšen način pridobimo visoko kvalificiran kader.)

– program Erasmus je tako pripomogel, da so v zadnjih desetih letih naši vrtci dobili okoli 900.000 evrov; osnovne šole okoli 7 milijonov evrov; srednje šole okoli 22 milijonov evrov in naše univerze okoli 53 milijonov evrov.

Poskrbeli so za vse generacije, ne glede na socialne in ekonomske skupine, saj so namenili 4 milijone evrov tudi za ljudske univerze.

– Zver se je ukvarjal tudi s problemom migracij, ki vedno bolj postajajo varnostni problem. Ob tem je dejal:

“Evropa ima v zadnjem času veliko težav tudi glede varnosti, zato sem oblikoval ukrepe za boj proti terorizmu in predlagal številne rešitve glede preprečevanja financiranja terorizma (npr. prepoved ne transparentnega financiranja gradnje mošej), glede izmenjave varnostnih podatkov ter preprečevanja pranja denarja za namene terorizma.”

Zver si želi v naslednjem mandatu nadaljevati delo na področjih, ki zadevajo mlade in se še bolj poglobiti v zunanje politična in varnostna vprašanja.

Rad bi tudi, da bi odpravili pribitke na klice v države članice, saj bi s tem spodbudili gospodarstvo in okrepili evropski trg.