Vlada ustvarila nova delovna mesta?

Foto: pixabay.com

Ne veselite se prehitro, saj nova delovna mesta niso v gospodarstvu, temveč v državni upravi – na ministrstvih.

Tako je torej vlada sprejela dopolnitev kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2019. Število zaposlenih se bo povečalo za 91 duš.

Pa poglejmo katero ministrstvo bo dobilo največ na novo zaposlenih:

– Ministrstvo za pravosodje jih bo zaposlilo 60.

– Ministrstvo za okolje in prostor jih bo dobilo 10.

– Ministrstvo za infrastrukturo jih bo dobilo 5.

– Ministrstvo za kmetijstvo bo dobilo 3.

– Vladni urad za varovanje tajnih podatkov bo dobil 3.

– Sedmim so dovolili iz Slovenske vojske v vladne službe.

– Petnajstim pa iz Slovenske vojske na Ministrstvo za obrambo.

Sprememba je tudi v načinu napredovanja:

“Spremenjena uredba določa tudi, da se o napredovanju v primeru začasne premestitve odloči v 60 dneh in da pravice pripadajo uradniku z dnem premestitve, vendar ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.”

(vir: MMC)