Umsko prizadeti bodo dobili volilno pravico?

Danes lahko na MMC beremo, da se po dve letnem prehodnem obdobju, začenjajo uresničevati določbe družinskega zakonika.

Tako bodo od 15. aprila dalje lahko osebe, ki imajo motnjo v duševnem razvoju dobili volilno pravico.

Okoli 10.000 je v Sloveniji ljudi, ki do sedaj niso smeli odločati o tem, kako bodo živeli, saj so jim sodišča odvzela poslovno sposobnost. V večini primerov je bila poslovna sposobnost za te ljudi, zaupana njihovim staršem.

Zdaj prihaja sprememba, saj bodo sodišča takšni osebi dodela skrbnika. Skrbnik bo takšni osebi pomagal pri odločanju na različnih področjih, kot so finance, zdravniški posegi in podobno.

Za ta korak so se odločili zaradi možnosti večjega vključevanja teh prizadetih ljudi v družbo. S tem pa bodo dosegli tudi večjo humanost v družbi.

Tako bomo dobili nov volilni bazen, saj kot pravijo tisti, ki se s temi ljudmi ukvarjajo, tudi ljudje z motnjo v duševnem razvoju spremljajo volitve in prepoznavajo kandidate. Zdaj jih bodo lahko tudi volili.

LINK!