Izjava IO SDRES v zvezi pogajanj o plačah v družbi Premogovnik Velenje d.o.o in HTZ Velenje, I.P., d.o.o

Izvršilni odbor SDRES v skupini Premogovnik Velenje se je tokrat odločil, da svoj PUNT izkažemo z odločnim NE!

V podjetju se NE BOMO pogajali samo o najnižjih plačilnih razredov po TR, tako kot to želita poslovodstvi PV in HTZ. S tem smo zaključili tam, kjer se to ureja – na ravni dejavnosti. Kot reprezentativni sindikat (tudi v podjetju) smo po mednarodnih aktih zavezani k urejanju in varovanju ekonomsko socialnega položaja vseh delavcev. Ravno zato se, kot reprezentativni sindikat, zavzemamo, da s pogajanji skozi socialni dialog določimo in zavarujemo osnovne plače za vsa delovna mesta, kar pa je za poslovodstvi PV in HTZ nesprejemljivo. Prav tako je za nas nesprejemljivo, da se Splošni akt o plačah prične uporabljati že takrat, ko ga podpiše samo eden od reprezentativnih sindikatov. Zakaj bi torej pod takšnimi pogoji in dejstvom, da se poslovodstvo noče pogajati o osnovnih plačah za vsa delovna mesta, aktivno sodelovali v pogajanjih o plačah z delodajalcem? Ker SDRES še zmeraj ni podpisnik podjetniške Kolektivne pogodbe Premogovnika Velenje, se pogajanj o plačah brez predhodno sklenjenega Dogovora ne moremo udeleževati. Bomo pa vsekakor še naprej aktivno sodelovali v pogajanjih za poenotenje podjetniških kolektivnih pogodb družb skupine HSE, ki (še) potekajo znotraj skupine HSE.

Ne moremo sodelovati v tej ločeni pogajalski farsi v podjetju! Odločitev o puntu izvršilnega odbora IO SDRES v Skupini PV izhaja tudi zaradi odstopanj podpisnikov od sicer v HSE dogovorjenega in parafiranega besedila.

Zakaj PUNT?

Mnogokrat je bilo slišati, da SDRES noče nič podpisati, kar je ravno nasprotno. Skoraj dve leti smo sodelovali pri pogajanjih za poenotenje kolektivnih pogodb v skupini HSE z namenom, da ohranimo in prilagodimo naše pravice trenutni zakonodaji. A kaj, ko se na koncu podpiše to, kar sploh ni bilo dogovorjeno. To, kar je zdaj podpisano, je kljub nekaj izboljšavam v resnici dolgoročno poslabšanje pravic zaposlenih, čeprav se med zaposlenimi prikazujejo samo nekatere pridobitve. Številke so neizprosne. Če dobimo 100 EUR in izgubimo 200 EUR je to še vedno minus 100 EUR. Držijo pa navedbe, da SDRES ne podpisuje dokumentov, ki brez pogajanj odstopajo od predhodno dogovorjenega.

Že 18 mesecev potekajo pogajanja za »nove« poenotene podjetniške kolektivne pogodbe v družbah Skupine HSE (PKP), v katerih smo aktivno sodelovali VSI reprezentativni sindikati (SPESS-PV, SDRES-PV, SDE-TEŠ, SDE-DEM, SDE-TET, SDE-SENG in KNSS Neodvisnost–SENG). Kljub temu, da smo pri pogajanjih sodelovali VSI sindikati in skupaj končno besedilo tudi parafirali, je poslovodstvo PV le s sindikatom SPESS-PV podpisalo dva aneksa k Podjetniški kolektivni pogodbi Premogovnika Velenje (KPPV).

Prvi aneks h KPPV je pričel veljati 1.1.2019, drugi aneks h KPPV pa bo pričel veljati 1.5.2019. Kot smo že zapisali, pa drugi aneks vsebuje določila, ki sploh niso dogovorjena oz. usklajena znotraj pogajalskih skupin.

Sindikat SDRES zagotovo ne bo dopuščal, da bi se kriza v podjetju, povzročena s strani neodgovornih posameznikov, uporabila kot izgovor za znižanje plač. Mi smo pripravljeni na varčevanje in morali bi varčevati najprej, ampak tam kjer je to prvo potrebno. Zato na varčevanje pozivamo tiste, ki že leta grabijo denar iz skupnega žaklja, tiste, ki mesečno razsipavajo na tisoče evrov v obliki raznih pogodb, tiste-privilegirance, ki živijo na puklih delavcev… tiste, ki so iz skupnega žaklja zgradili razkošne hiše in še bi jih lahko naštevali. Njim bi bilo treba zapreti pipice, da denar ne bo odtekal po raznih luknjah iz žaklja. Ampak, sama ta objava jih ne bo pripravila do tega, da storijo sami od sebe, kar bi bilo prav.

Srečno!

Izvršilni odbor SDRES v Skupini Premogovnik Velenje